Довідкова база > Корисна інформація
   • Methodology.pdfМетодика сортовипробування лісових дерев і кущів
   • Method naglyad oblik prognoz.pdfМетодичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України
     • 13530-32973-1-PBМаурер.pdfПОПУЛЯЦІЙНЕ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ БУКА ЛІСОВОГО В ЗАКАРПАТТІ
     • nvnltu 2013 23.2 3 1 .pdfМетодика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід
     • TU PLND 2017.pdfДілянки постійні лісонасінні основних лісотвірних порід. Технічні умови.

      Методичні вказівки з дисципліни "Лісова селекція з основами генетики"

        • Рекомендації.pdfРекомендації з удрсконалення режиму охорони лісових генетичних ресурсів
         • Recom LNB intr 2008.pdfРЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СТВОРЕННЯ ЛІСОНАСІННОЇ БАЗИ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН.
         • Нов обeкти т14 13 12 2017.PDFНОВІ ОБ’ЄКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННОГО ГЕНОФОНДУ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРЧО-ЦІННИХ ОЗНАК ЛІСОВИХ ПОРІД
          • РЕКОМЕНДАЦІЇ.docxРекомендації з ефективного використання клонового лісового насінництва в Карпатському регіоні та створення плантацій підвищеного рівня

             Підручник Genetics Applied to Forestry An Introduction

             • nvnltu 2015 25.10 6.pdfнцептуальні засади збереження та використання генетико-селекційних ресурсів лісових порід в Україні
             • Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020 1 .pdfРоз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю

             Сучасний стан та ефективність використання об'єктів збереження IN SITU та EX SITU для підвищення продуктивності лісів центральної частини України

              Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні

               Семінар 22-24 жовтня 2019 року у Празі