Інформація > Нормативно-правова база
  • Інструкція МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .docІНСТРУКЦІЯ з моніторингу лісового насінництва, розсадництва та лісокультурного виробництва на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України
  • ПОЛОЖЕННЯ.docxПоложення із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні

Кодекси

НАЗВА ДОКУМЕНТА РЕКВІЗИТИ
Лісовий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 21.01.1994 № 3852-XII

Закони

НАЗВА ДОКУМЕНТА РЕКВІЗИТИ
Про насіння і садивний матеріал Верховна Рада України; Закон від 26.12.2002 № 411-IV
Про природно-заповідний фонд України Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2456-XII
Про охорону прав на сорти рослин Верховна Рада України; Закон від 21.04.1993 № 3116-XII
Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин Верховна Рада України; Закон від 02.08.2006 № 60-V

Постанови

НАЗВА ДОКУМЕНТА РЕКВІЗИТИ
Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів Кабінет Міністрів України; Постанова, Правила від 12.05.2007 № 724
Про затвердження Правил відтворення лісів Кабінет Міністрів України; Постанова, Правила від 01.03.2007 № 303

Накази Мінагрополітики України

НАЗВА ДОКУМЕНТА РЕКВІЗИТИ
Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та [...] Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Положення [...] від 20.02.2013 № 115
Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Мінагрополітики України; Наказ, Порядок від 26.03.2013 № 222

Накази Держлісагенства України

НАЗВА ДОКУМЕНТА РЕКВІЗИТИ
Про затвердження Інструкції з проектування,технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів Наказ Держкомлісгоспу України від 19.08.2010 року № 260
  • Настанови.pdfНАСТАНОВИ З ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА (2-е видання, доповнене і перероблене) 2017 рік

Інше

Документ
1 Методика Сортовипробування лісових деревних рослин в Україні Затверджена головою Державної комісії України по випробуванню та охороні сортів рослин В. Волкодавом 27.02.1997 р
2 Указания о порядке отбора и учета плюсових деревьев и насаждений, постоянных лесосеменных участков и плантацій в лесном хозяйстве Москва 1972 год Утвержденое Заместителем Председателя Государственного комитета лесного хазяйства Совета Министров СССР К.КУЛАКОВ 15.07.1971 года
3 НАСТАНОВИ з лісового насінництва Харків 1993
4 «Наставлений по лесосеменному делу Москва -1980» Утвержденные Приказом Государственого комитета СССР по лесному хозяйству 06.03.80 №51
5 Положення Із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні
6 Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні 2010

ДСТУ, ГОСТи, ОСТи*

Шифр Назва
1 ДСТУ 5036:2008 Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначання чистоти, маси 1000 насінин та вологості
2 ДСТУ 7127:2009 Насіння дерев та кущів. Методи фітопатологічної та ентомологічної експертизи
3 ДСТУ 8558:2015 Насіння дерев і кущів. Методи визначення посівних якостей (схожості, життєздатності, доброякісності)
4 ДСТУ 9053:2020 «Насіння дерев і кущів. Посівні якості.Технічні умови.
5 ДСТУ 3404-96 Лісівництво. Терміни та визначення
6 ДСТУ 2980-95 Культури лісові. Терміни та визначення
7 ДСТУ 3534-97 Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги
8 ДСТУ 8119:2015 Культури лісові плантаційні. Загальні вимоги до агротехніки вирощування
9 ДСТУ 7200:2010 Насіння плодових зерняткових порід. Заготівля та виробництво
10 ДСТУ 8037:2015 Насіння кісточкових порід. Заготівля та виробництво
11 ДСТУ 4263:2003 Саджанці чорної, золотистої смородини, порічок червоних і білих та йошти. Загальні технічні умови
12 ДСТУ 4264:2003 Саджанці аґрусу. Загальні технічні умови
13 ДСТУ 4390:2005 Саджанці винограду та чубуки виноградної лози. Технічні умови
14 ДСТУ 4680:2006 Сіянці і саджанці шовковиці. Технічні умови
15 ДСТУ 4720:2007 Саджанці малини і ожини. Технічні умови
16 ДСТУ 4780:2007 Садивний матеріал горіхоплідних культур. Технічні умови
17 ДСТУ 4781:2007 Садивний матеріал лимонника китайського. Технічні умови
18 ДСТУ 4791:2007 Підщепи плодових культур. Методи визначання якості
19 ДСТУ 4792:2007 Саджанці плодових культур. Методи визначення якості
20 ДСТУ 4926:2008 Саджанці шовковиці. Технологія вирощування. Загальні вимоги
21 ДСТУ 4937:2008 Матеріал садивний шипшини. Технічні умови
22 ДСТУ 4938:2008 Саджанці плодових культур. Технічні умови
23 ДСТУ 4943:2008 Саджанці троянди. Технічні умови
24 ДСТУ 6007:2008 Саджанці субтропічних культур. Технічні умови
25 ДСТУ 7026:2009 Саджанці обліпихи. Технічні умови
26 ДСТУ 7038:2009 Саджанці кущових ягідних культур. Технологія вирощування. Загальні вимоги
27 ДСТУ 7039:2009 Саджанці зерняткових культур. Технологія вирощування. Загальні вимоги
28 ДСТУ 7445:2013 Саджанці дерев і кущів. Технічні умови
29 ДСТУ 7639:2014 Культури кісточкові. Щепи. Вимоги та методи контролювання
30 ДСТУ 7984:2015 Щеплені саджанці вічнозелених декоративних дерев і кущів. Технічні умови
31 ДСТУ 8013:2015 Сіянці та саджанці шипшини. Технічні умови
32 ДСТУ 8014:2015 Саджанці дерев і кущів. Садові та архітектурні форми. Технічні умови
33 ДСТУ 8068:2015 Розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених плодових культур і винограду. Терміни та визначення понять
34 ДСТУ 8093:2015 Саджанці деревних рослин із відкритою кореневою системою. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Загальні вимоги
35 ДСТУ 8094:2015 Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умови
36 ДСТУ 8110:2015 Саджанці дерев декоративних листяних порід. Технічні умови
37 ДСТУ 8121:2015 Живці тополь і верб. Технічні умови
38 ДСТУ 8176:2015 Саджанці декоративних кущів. Технічні умови
39 ДСТУ 8276:2015 Матеріал садивний кизилу. Технічні умови
40 ДСТУ 8313:2015 Матеріал садивний калини звичайної. Технічні умови
41 ДСТУ 8322:2015 Матеріал садивний жимолості їстівної. Технічні умови
42 ДСТУ 8333:2015 Матеріал садивний горобини звичайної. Технічні умови
43 ДСТУ 8334:2015 Живці плодових та ягідних культур. Технічні умови
44 ДСТУ 8335:2015 Підщепи плодових культур. Технічні умови
45 ДСТУ 8487:2015 Саджанці декоративних ліан (плющі - Hedera L.). Технічні умови
46 ДСТУ 8488:2015 Саджанці вічнозелених листяних дерев і кущів. Технічні умови
47 ДСТУ 8489:2015 Саджанці живцеві тополь та верб. Технічні умови
48 ДСТУ 8490:2015 Саджанці дерев хвойних порід для озеленення міст. Технічні умови
49 ДСТУ 8491:2015 Саджанці декоративних дерев і кущів у контейнерах. Технічні умови
50 ДСТУ 8556:2015 Саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Загальні вимоги
51 РСТ УССР 925-89 (чинний частково) Посадковий матеріал деревних та чагарникових порід. Технічні умови
52 ОСТ 56-23-75 Шишки сосны обыкновенной. Требования к качеству
53 ОСТ 56-28-77 Шишки сосны обыкновенной и ели обыкновенной. Методы отбора образцов и определения влажности
54 ОСТ 56-35-78 Участки лесные семенные постоянные сосны обыкновенной, ели обыкновенной, дуба черешчатого и лиственницы. Отбор и формирование
55 ОСТ 56-57-81 Питомники лесные постоянные. Выбор участка и организация територии. Общие требования
56 ОСТ 56-74-84 Плантации лесосеменные сосны, ели, лиственницы и дуба. Основные требования, методы закладки и формирования
57 ОСТ 56-90-86 Культуры плантационные лесные, и площади для закладки. Оценка качества
58 ОСТ 56-93-87 Питомники лесные постоянные. Технология выращивания посадочного материала в различных лесорастительных зонах
59 ОСТ 56-94-88 Семена древесных пород. Методы рентгенографического анализа
*Придбати стандарти в електронному або паперовому варіанті можливо у ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (сайт: uas.org.ua).