Про нас > Про ДО "Український ЛСЦ"
      Коротка довідка про Центр
               Державна організація «Український лісовий селекційний центр» (ДО «Український ЛСЦ») є бюджетною організацією що належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.
Виробничу діяльність інспекція розпочала у 1937 році як Київська міжобласна контрольна станція лісового насіння і підпорядковувалась Центральній контрольній станції лісового насіння при Міністерстві лісового господарства СРСР, а з 1966 року – Всесоюзній лісонасіннєвій станції Держкомлісгоспу СРСР. В 1991 р. перейшла в підпорядкування Міністерства лісового господарства України і з 2003 р. по серпень 2013 р. носила назву – Українська державна лісонасіннєва інспекція (Українська ДЛІ).  
               Основними функціями Української ДЛІ були: забезпечення перевірки лісового насіння на посівні якості, фіто- і ентомозараженість та видавання відповідних документів про посівні якості; проведення інспектування суб’єктів лісового насінництва та розсадництва на етапах виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу; контроль за створенням, доглядом та використанням об’єктів постійної лісонасінної бази для заготівлі лісового насіння на генетико-селекційній основі; ведення державного обліку об’єктів постійної лісонасінної бази; участь у розробленні Законів України,  «Системи ведення лісового насінництва», державних стандартів та іншої нормативно-технічної документації з лісового насінництва.
                Держлісагентством України у серпні 2013 р. було створено державну організацію «Український лісовий селекційний центр» (далі ДО « Український ЛСЦ») з підпорядкованими йому відокремленими підрозділами: Вінницькою, Донецькою, Закарпатською, Львівською, Рівненською та Харківською  лісонасіннєвими лабораторіями із визначеними зонами діяльності.
                Основними завданнями у діяльності ДО «Український ЛСЦ» є:
-забезпечення збереження цінного генофонду лісових рослин України;
-сприяння підвищенню продуктивності екологічного і ресурсного потенціалу лісів;
-сприяння забезпеченню лісовідновлення та лісорозведення насінням і садивним матеріалом з високими посівними якостями та спадковими властивостями.
                ДО «Український ЛСЦ», відповідно до покладених на неї завдань:
-забезпечує впровадження норм Закону України "Про насіння і садивний матеріал" через комплекс організаційних і наукових заходів, спрямованих на організацію виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу лісових рослин;
-проводить визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу видів лісових рослин;
-проводить визначення спадкових (генетичних) властивостей  лісового насіння та садивного матеріалу;
-надає рекомендації щодо використання лісового насіння і садивного матеріалу відповідно до їх генетичних властивостей;
-здійснює визначення фітопатологічної зараженості і ентомологічної заселеності лісового насіння, садивного матеріалу та ґрунту;
-проводить експертне визначення посівних якостей насіння видів лісових рослин за зверненням підприємств та організацій;
-сприяє створенню нової та підвищенню ефективної експлуатації існуючої постійної лісонасінної бази;
-приймає участь у роботі комісій з приймання та списання плюсових дерев і плюсових насаджень, постійних лісонасінних ділянок, плантацій та генетичних резерватів;
-забезпечує ведення державних реєстрів плюсових дерев і генетичних резерватів, зведених відомостей плюсових насаджень, лісонасінних плантацій і постійних лісонасінних ділянок;
-забезпечує створення та ведення єдиної державної системи електронного обліку об’єктів постійної лісонасінної бази;
-надає методичну та практичну допомогу при створенні резервного фонду лісового насіння;
-приймає участь у створенні генетичного банку лісового насіння, заготовленого з об’єктів постійної лісонасінної бази;
-надає методичну допомогу з питань заготівлі та переробки лісонасінної сировини;
-надає рекомендації підприємствам щодо попереднього обстеження насаджень перед масовою заготівлею, проведення попереднього визначення якості насіння та паспортизації партій насіння і лісонасінної сировини;
-проводить перевірку виконання робіт з прогнозування та обліку очікуваного врожаю лісового насіння, визначення об’ємів його заготівлі, закладання постійних пробних площ, ведення карток спостережень;
-забезпечує організацію і проведення дослідних робіт щодо удосконалення методів аналізу насіння і нормування їх посівних якостей;
-надає методичну допомогу у проведенні обігу лісового насіння відповідно до лісонасінного районування України;
-надає методичні рекомендації щодо агротехніки вирощування садивного матеріалу та ведення технічної документації з лісового насінництва та розсадництва;
-проводить лісопатологічне обстеження лісових розсадників;
-здійснює вивчення та аналіз стану лісового насінництва і розсадництва в Україні, узагальнює досвід передових підприємств, установ організацій, що займаються заготівлею, переробленням лісонасінної сировини, лісового насіння, сортуванням садивного матеріалу;
-видає документи про якість насіння і садивного матеріалу видів лісових рослин відповідно до вимог державних стандартів та технічних умов;
-надає консультаційні та інші послуги, методичну допомогу у сфері лісового насінництва та розсадництва підприємствам, організаціям та установам, що належать до сфери управління Держлісагентсва України.

Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Форма для нового коментаря:


(I can not read the code)